BUCHALTERZY s.c.
ul. Szkolna 1, lok. 201, 61-832 Poznań
tel. +48 61 852 15 09

Barbara Mirowska
tel. +48 602 301 313

Tomasz Borowski
tel. +48 602 360 817