BUCHALTERZY s.c.
 
ul. Szkolna 1, lok. 204, 61-832 Poznań
tel. (061) 852-15-09

Barbara Mirowska
tel. 0 602 301 313

Tomasz Borowski
tel. 0 602 360 817

info@buchalterzy.com.pl